หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
กองนโยบายและแผนประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 14:14:17


วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 9.30 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้บริหารจากหน่วยงานคณะ ศูนย์ สำนัก วิทยาเขต โดยมี นายสนธยา  เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meetที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th