หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
กองนโยบายและแผนประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 พฤศจิกายน 2564 14:20:48


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565             โดยมีศ.ดร.วิทยา เมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมให้คติธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากร ผ่านออนไลน์ Google Meetว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง รายงาน/ถ่ายภาพ

ที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th