หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 13:21:47


วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ดำเนินการเชิงรุกเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ อาจารย์อวัสดาการต์ ภูมี ให้คำแนะนำ ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของการขับร้อง วงดนตรี และ การเต้น Cover dance เพื่อวางแผนดำเนินงานขั้นต่อไป

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th