หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 13:27:24


กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 13 ธ.ค.64 ค่าอบรม 5,000 บาท  อบรม online ทาง Google Meet ในวันที่ 18 – 19 ธ.ค.64 


>>> สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่  https://forms.gle/VdvZRS5AwcPuxCEa6


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม  https://personnel.ssru.ac.th/.../anno.../view/news2511642001

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th