หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
26 พฤศจิกายน 2564 13:33:47


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meetที่มา : กองนโยบายและแผน

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th