หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กองบริหารงานบุคคล : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน”
กองบริหารงานบุคคล : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 สิงหาคม 2565 13:13:51


กองบริหารงานบุคคล : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม“การเขียนแบบประเมินค่างาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

-----------------------------------

ลงทะเบียนเข้ารับชมผ่าน Google Meet ถึง 4 มี.ค.65

https://forms.gle/hW3RCeyZkFtKtG629 

หรือรับชมผ่านกลุ่ม Facebook : ฝึกอบรมกองบริหารงานบุคคล  สวนสุนันทา

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม*