หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-29 15:27:31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ต่อไป

---------------------------------------------------------------
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th