หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-29 15:33:01


วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการทบทวนประมาณการเงินนอกงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32


ศศิวิมล  มณีวงษ์  รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.sssru.ac.th

www.ssru.ac.th