หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการ Ons Stop Service
ประชุมคณะกรรมการ Ons Stop Service

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-03-30 14:14:01


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ - ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการ Ons Stop Service โดยมีนางจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ

     •  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

     •  รายงานผลการปรับปรุงผังกระบวนการการให้บริการ

     •  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

     •  แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลเพจ One-Stop Service เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ติดต่อ


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th