หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
30 พฤษภาคม 2567 14:15:50


"สวนสุนันทา" จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

30 พฤษภาคม 2567 - รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
????️อาสิรา ดิษยกุลกิจ   รายงาน

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th