หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > เปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
เปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-10-30 10:27:13


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา” สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

#prssru#ssru  #ssruswitch

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

www.president.ssru.ac.th