หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
30 พฤศจิกายน 2564 09:49:49วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง Facebook Live

ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภพ/รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th