หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองกลางประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
กองกลางประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
30 พฤศจิกายน 2564 10:56:55วันนี้ เวลา 10.00 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32ที่มา : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th