หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ
อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กันยายน 2561 13:35:42

อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ

---------------------------------------


วันที่ 26-27 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงาน ได้จัด “การประชุมแผนงานและงบประมาณ” ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมหารือด้านนโยบาย แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และปีการศึกษา 2561

.ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา