หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 10:28:51

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

---------------------

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดจัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2562