หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 12:26:50


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “คนดีศรีสุนันทา ‘61” เพื่อเป็นการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
(ทุกวันศุกร์) และตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาลัยที่ว่า “เน้นความเป็นวัง” อีกด้วย