หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"
ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
17 กันยายน 2561 09:09:05

ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"


              11 กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม มีวาระที่สำคัญเช่น พิจารณาการจัดแถลงข่าวครบรอบ 80 ปี และกิจกรรมที่สำคัญในงานแถลงข่าวของแต่ละ Concept การจัดการเรียนการสอนในช่วงระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 การมอบหมายและการเชิญบุคคลภายนอกร่วมงานครบรอบ 80 ปี เป็นต้นซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอเรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี