หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สวนสุนันทาจัดงานฉลอง 80 ปีผ่าน 5 กลุ่มกิจกรรม
สวนสุนันทาจัดงานฉลอง 80 ปีผ่าน 5 กลุ่มกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 กันยายน 2561 14:48:57

สวนสุนันทาจัดงานฉลอง 80 ปีผ่าน 5 กลุ่มกิจกรรม

--------------------------------

          20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดยนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยแถลงข่าว การจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาสถานศึกษา และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังค
ผสมผสานความเก่าใหม่ไม่ทิ้งรากเหง้าเดิม และพร้อมสืบสานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสังคม

           ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดในวาระนี้สะท้อนถึงความเป็นสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จากอดีตถึงปัจจุบันและสู่อนาคต มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมหลักการแสดง แสง สี เสียง ที่แสดงทุกวันในชื่อชุด "ใต้ร่มพระบรมมี ๘๐ ปีสวนสุนันทา" พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชันย์” ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำเสนอ Road Map 2030 ของมหาวิทยาลัยสู่ World Class University กิจกรรมที่ 2 SMART University เป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของแต่ละคณะ ในลักษณะวิชาการจับต้องได้ ที่เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจาก สวนสุนันทาวิชาการในปีที่แล้ว แต่ปีนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าสัมผัสได้มากกว่า อาทิ เสวนาวิชาชีพครู 4.0 เป็นครูต้องเรียนครู เกมส์เพื่อชีวิต โดรนเพื่อการสำรวจ ศาลจำลอง แฟชั่น สไตล์ลิ่งย้อนยุค 80 ปีชาววัง นิทรรศการภาพเขียนผลงานคุณข้าหลวง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งสวนสุนันทาลั่นทุ่ง ประกวดแก้วใจจุลจอม, Miss Queen Thailand, Herbal Healthy Boy and Girls Contest, Smart Technology, Smart Logistics, Innovation Show Case และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน Open House ที่สนใจจะมาสมัครเรียนที่ สวนสุนันทา กิจกรรมที่ 3 เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กิจกรรมที่ 4 Mini Thai Fair Market นำสินค้าประชารัฐ สินค้า OTOP ที่มหาวิทยาลัยร่วมทำวิจัยและพัฒนามาออกร้านกว่า 300 ร้าน กิจกรรมที่ 5. 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 รายได้เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมที่ 6 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 80 ทุน

           ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่านทรัพย์สินและรายได้ กล่าวว่า กิจกรรมการเฉลิมฉลองที่รวมใจชาวสวนสุนันทาเป็นกิจกรรมร่วมน้อมลำรึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างวัตถุมลคล ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดย้อนยุค เป็นต้น