หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ค้นหาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา
ค้นหาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 กันยายน 2561 15:08:49

ค้นหาผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา

----------------------------------------           เช้าวันที่ 20 ก.ย. 2561 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ทำการการคัดเลือกภาพถ่ายและตัดสินเฟ้นหาภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา –ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/

www.plan.ssru.ac.th/th
www.ssru.ac.th