หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
21 กันยายน 2561 10:43:33

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสสสร. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

-----------------------------------------------------

                วันที่ 21 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ได้จัด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สสสร. เป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี


ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา