หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 มกราคม 2562 11:56:04

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562  ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เปิดคำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  โครงการดังกล่าวจัดโดยกองนโยบายและแผนที่มา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี