ลู่วิ่งและสนามกีฬากลางแจ้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรพื้นที่สนามฟุตซอลหญ้าเทียมพร้อมลู่วิ่งไว้ให้บริการนักศึกษาและบุคลากร

------------------------------------------------------------------


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th