ลานกีฬากลางแจ้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสนามเปตอง และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้ให้บริการนักศึกษาและบุคลากร

--------------------------------------------------------------------

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th