ห้องรับรองแขก


ห้องรับรองแขก

------------------------------

ห้องรับรองแขกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับรองรับผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย