หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

พิธีรับราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี รศ ดร ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
พิธิรีบสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ...
23 ธันวาคม 2563 15:12:49
SSRU Open house 2020 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
SSRU Open House 2020 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563-----------------------------------------www.pres ...
15 ธันวาคม 2563 10:32:53
เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ 7-8 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563--------------------- ...
24 พฤศจิกายน 2563 13:54:15
พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563------- ...
13 พฤศจิกายน 2563 08:03:25
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิการยน 2563--- ...
13 พฤศจิกายน 2563 07:58:58
พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท---------------------------------------------- ...
28 ตุลาคม 2563 11:37:30
ช่องวิดีโอปัจจุบัน