หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
1 มี.ค. 61 - 1 มี.ค. 62

            สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการเช้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช สำนักงานอธิการบดี