หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ...
27 กรกฏาคม 2566 09:46:39
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร​ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปิดอบรมหลักสูตร &ldqu ...
27 กรกฏาคม 2566 09:40:36
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 ...
27 กรกฏาคม 2566 09:30:50
!!!ประกาศ!!! One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
!!! ประกาศ !!!One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี????????ปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 25 ...
15 พฤษภาคม 2566 14:52:31
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566????
ประกาศ !!! One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ ...
01 พฤษภาคม 2566 13:34:57
ข่าวแก้วเจ้าจอม ประจำเดือน เมษายน 2566
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีwww.president.ssru.ac.thwww.ssru. ...
01 พฤษภาคม 2566 10:24:44
ข่าวย้อนหลัง