หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565
Download >>> กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565---------- ...
14 มิถุนายน 2567 14:56:56
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567
 กฤติยา วาปีทำ : ภาพ/รายงานpresident.ssru.ac.thwww.ssru.ac.th ...
14 มิถุนายน 2567 14:50:04
ประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
 กฤติยา วาปีทำ : รายงาน/ถ่ายภาพ นภาพร ทองรัตนชาติ : ภาพpresident.ssru.ac.thwww.ssru.ac.th ...
14 มิถุนายน 2567 14:48:04
สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
วันที่ 4 มิถุนายน 2567   สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่ ...
06 มิถุนายน 2567 14:39:01
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครนักศึกษาที่ประ ...
30 พฤษภาคม 2567 14:21:05
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่  30  พฤษภาคม  2567  เวลา  09.00 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการใน ...
30 พฤษภาคม 2567 13:58:11
สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ"
สำนักงานอธิการบดี ตอบรับนโยบาย No Gift policy "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโ ...
19 ธันวาคม 2566 14:43:42
SSRU Open house
เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา.... SSRU Open house ใกล้เข้ามาแล้ว...น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาท ...
13 พฤศจิกายน 2566 14:40:03
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิ ...
13 พฤศจิกายน 2566 14:33:53
ข่าวย้อนหลัง