หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > SSRU Apps
SSRU Apps

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
17 ตุลาคม 2560 14:54:51


บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดาวน์โหลด SSRU Apps ลงมือถือได้แล้วที่ :

SSRU Apps for iOS

https://itunes.apple.com/th/app/suan-sunandha-rajabhat-university/id1246158599?l=th&mt=8

SSRU Apps for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ssru.arit.android&hl=th